Atgimimas

Nuotraukų ir daiktų vaizdų albumas, išleistas paminėti Lietuvos Respublikos šimto metų jubiliejų.

XIX a. antroje pusėje daug kam atrodė, kad lietuvių tauta miršta, belieka įdomi tik etnografija ir lingvistika besidomintiems mokslininkams.

Tačiau gydytojas J. Basanavičius, kuriam lietuvybę vaikystėje įžiebė per 1863 m. sukilimą matytas Bartininkuose lenkų sukilėlių pakartas prie jų neprisidėjęs lietuvis valstietis, 1883 m. išleido patriotinį laikraštį lietuvių kalba “Aušra”.

Nuo tada prasidėjo lietuvių tautos atgimimas.

Atkūrimas

Albume pateikiamos koncentruotos žinios apie svarbiausius 1918-1940 m. įvykius. Toliau dėmesys sutelktas į valstybės valdymo struktūras ir visuomenines organizacijas. Paliečiama virš 200 temų, tame tarpe medicina, medžioklė, ginklai, teatras, kultūra, paminklosauga, sportas, mada ir t.t. Dar toliau seka vaizdai, iliustruojantys daugumą temų. Stengtasi apimti kuo daugiau vietovių, iškelti iš nežinios kuo daugiau žmonių.

Svarbiausi įvykiai

Albume pateikiamos koncentruotos žinios apie svarbiausius 1918-1940 m. įvykius. Toliau dėmesys sutelktas į valstybės valdymo struktūras ir visuomenines organizacijas. Paliečiama virš 250 temų, tame tarpe medicina, medžioklė, ginklai, teatras, kultūra, paminklosauga, sportas, mada ir t.t. Dar toliau seka vaizdai, iliustruojantys daugumą temų. Stengtasi apimti kuo daugiau vietovių, iškelti iš nežinios kuo daugiau žmonių.

Autentiški vaizdai

Tik šiame albume pamatysite kaip atrodo legendinio lakūno S.Girėno ordinas, prastos reputacijos generolo V. Vitkausko kardas, 3-ojo artilerijos pulko dovana J.E. Lietuvos prezidentui A. Smetonai ir daugelis kitų ispūdingų aptariamo laikotarpio daiktų.  Nemažiau įdomūs pateikiami dokumentai, nuotraukos ir fotoatvirutės.

Įkvėpimas

Šiuo metu Europos Sąjungos valstybių šeimoje esančioje Lietuvoje kaip niekad aktualus valstybingumo klausimas. Todėl verta pasižvalgyti patriotizmu švytinčioje, disciplinuotoje, elegantiškoje  1918-1940 m. Lietuvos istorijoje, pasisemti įkvėpimo, dvasios stiprybės,  pilietinės savigarbos.

Truputis Lietuvos istorijos

Panevežio miesto autobusustotis.I.Frido fotografija.XX a. 4-asis dešimtmetis

Autobusai

1919–1920m. autobusai ėmė važinėti iš Kauno į Alytų, Marijampolę, Uteną, kiek vėliau – iš Šaulių į Tauragę ir dar keliais maršrutais. Dėl iškilusių problemų 1923–1924 m. autobusai užmiestyje praktiškai nevažinėjo, keleivius veždavo lengvieji automobiliai. 1927 m. Lietuvoje buvo registruoti 124 autobusai, 1932 m. – 360. Nuo 1933 m. pradžios Lietuvoje buvo įvesta leidimų sistema važinėti tam tikrais maršrutais. Valstybė statė naujas autobusų stotis su garažais, autobusų sustojimo vietas miesteliuose ir kaimuose.
Skaityti
Kariuomenė

Kariuomenė

1918 11 23 premjeras Augustinas Voldemaras pasirašė Apsaugos ministerijai įsakymą Nr. 1, kuriuo įkūrė Apsaugos Tarybą. Oficialiai pradėta kurti kariuomenė. Lapkričio 23-oji minima kaip Lietuvos kariuomenės diena.
Skaityti
Medžioklė

Medžioklė

Laukinių žvėrių priežiūra ir jų medžiojimo teisė priklausė žemės valdytojui. Medžioklės priežiūrą turėjo vykdyti policija, miškų administracija, viršaičiai ir seniūnai.
Skaityti
Melioracija

Melioracija

1919 m. pradėti vykdyti melioracijos darbai. 1921 12 20 priimtas pirmasis įstatymas, kuris 1924 05 17 buvo pakoreguotas. 1930 04 16 buvo paskelbtas antrasis melioracijos įstatymas, veikęs iki 1940 m.
Skaityti