·

Karas su Lenkijos Respublika

·

Karas su lenkais vyko nuo 1919 m. pavasario iki 1920-ųjų vėlyvo rudens.

1920 10 07 Suvalkuose Lietuvos ir Lenkijos įgaliotosios delegacijos pasirašė paliaubų sutartį, kuri turėjo įsigalioti spalio 10 d. Ja tarp abiejų valstybių buvo nustatyta demarkacinė linija, pagal kurią Vilnius atiteko Lietuvai. Tačiau spalio 9 d. generolas Liucijanas Želigovskis inscenizavo lenkų karių bei Vilniaus krašto gyventojų maištą ir staigiu puolimu užėmė Vilnių, kur įkūrė Vidurio Lietuvos valstybę. 1922 m. Vidurio Lietuvos valstybė buvo prijungta prie Lenkijos. Lietuvos sostinė ir etninė Rytų Lietuvos teritorija išbuvo lenkų valdžioje iki 1939 m. rugsėjo mėn.

1922 m. Lietuva nutraukė diplomatinius santykius su Lenkija.
Karai nusinešė 1401 kario gyvybes, 2766 buvo sužeisti, 829 dingo be žinios.


43 pav. 5−ojo pėstininkų pulko 5−osios kuopos kulkosvaidininkai. 1920 m.
44 pav. Dovanų dalinimas kariams fronte. 1921 m.
45 pav. 1−ojo raitelių pulko 2−ojo eskadrono karys Vilniaus buvusio dominikonų vienuolyno kieme. 1920 m.
48 pav. Šalmuotas karininkas su kariais Strėvininkų dvare. 1921 05 01.