·

Kariuomenė

·

1918 11 23 premjeras Augustinas Voldemaras pasirašė Apsaugos ministerijai įsakymą Nr. 1, kuriuo įkūrė Apsaugos Tarybą. Oficialiai pradėta kurti kariuomenė. Lapkričio 23-oji minima kaip Lietuvos kariuomenės diena.


Lietuvos kariuomenėje 1940 06 01 duomenimis buvo 28 005 žmonės – 26 084 kariai ir 2 031 civiliniai tarnautojai. Tarp karių buvo 1 728 karininkai, 2 091 liktinis (372 viršilos, 985 puskarininkiai, 393 jaunesnieji puskarininkiai, 341 puskarininkis kandidatas), 22 265 kareiviai (1 114 jaunesniųjų puskarininkių, 2 301 grandinis, 18 850 eilinių).

Paskelbus mobilizaciją buvo galima pašaukti 120 400 atsargos karių.
Kariuomenę sudarė Kariuomenės štabas Krašto apsaugos ministerijos sudėtyje, Aukštoji karo mokykla, Kauno karo mokykla, 3 pėstininkų divizijos – 9 pėstininkų ir 4 artilerijos pulkai, 5 priešlėktuvinės motorizuotos kuopos, taip pat ginklų rūšys – kavalerija, Lietuvos karo aviacija, karo technikos dalys (inžinerijos, geležinkelininkų, ryšininkų ir transporto padaliniai), Priešlėktuvinės apsaugos rinktinė, Karo tiekimo valdyba, karo komendantūros.


Kauno karininkų ramovės rūmų statyba buvo pradėta 1935 m. spalį, o duris iškilmingai atvėrė jau 1937 04 23. Rūmai turėjo keturis aukštus ir šaudyklą bei sporto salę rūsyje.