·

Karas su Rusijos FSR

·

1918 12 12 Rusijos kariuomenė priartėjo prie Lietuvos. Lietuvą puolusias rusų bolševikų pajėgas sudarė trys divizijos, iš viso apie 20 000 karių.

Lietuviai turėjo apie 3000 dar neapmokytų savanorių. Į priešo rankas pateko net du trečdaliai Lietuvos teritorijos. Čia buvo įkurta kvazi Litbelo valstybė, kuriai vadovavo lietuvis bolševikas Vincas Mickevičius-Kapsukas.

Pirmosios kautynės su puolančia rusų kariuomene įvyko 1919 02 07–08ties Kėdainiais. Karas baigėsi rugpjūčio 29 d., kai Marijampolės ir Panevėžio batalionai užėmė Alūkstės miestelį ir priėjo Dauguvos upę.
1920 05 07 Maskvoje prasidėjo Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos derybos, kurios 1920 07 12 baigėsi sutarties pasirašymu nustatant sieną rytuose, ėjusią ties Molodečno.

1920 08 06 Lietuvos Steigiamasis Seimas ratifikavo Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartį, o Raudonoji armija 1920 08 25 paliko Vilnių.22 pav. Vilniaus bataliono kulkosvaidininkas. Dusetos. 1919 08 13.
23 pav. Savanoris su žmona. Telšiai. 1919 m.
25 pav. Leitenantė F. Eidukaitytė. 1919 10 03.
27 pav. Kulkosvaidininkas Kalkūnų fronte. 1919 m.