Truputis Lietuvos istorijos

Panevežio miesto autobusustotis.I.Frido fotografija.XX a. 4-asis dešimtmetis

Autobusai

1919–1920m. autobusai ėmė važinėti iš Kauno į Alytų, Marijampolę, Uteną, kiek vėliau – iš Šaulių į Tauragę ir dar keliais maršrutais. Dėl iškilusių problemų 1923–1924 m. autobusai užmiestyje praktiškai nevažinėjo, keleivius veždavo lengvieji automobiliai. 1927 m. Lietuvoje buvo registruoti 124 autobusai, 1932 m. – 360. Nuo 1933 m. pradžios Lietuvoje buvo įvesta leidimų sistema važinėti tam tikrais maršrutais. Valstybė statė naujas autobusų stotis su garažais, autobusų sustojimo vietas miesteliuose ir kaimuose.
Skaityti
Kariuomenė

Kariuomenė

1918 11 23 premjeras Augustinas Voldemaras pasirašė Apsaugos ministerijai įsakymą Nr. 1, kuriuo įkūrė Apsaugos Tarybą. Oficialiai pradėta kurti kariuomenė. Lapkričio 23-oji minima kaip Lietuvos kariuomenės diena.
Skaityti
Medžioklė

Medžioklė

Laukinių žvėrių priežiūra ir jų medžiojimo teisė priklausė žemės valdytojui. Medžioklės priežiūrą turėjo vykdyti policija, miškų administracija, viršaičiai ir seniūnai.
Skaityti
Melioracija

Melioracija

1919 m. pradėti vykdyti melioracijos darbai. 1921 12 20 priimtas pirmasis įstatymas, kuris 1924 05 17 buvo pakoreguotas. 1930 04 16 buvo paskelbtas antrasis melioracijos įstatymas, veikęs iki 1940 m.
Skaityti
Karas su Lenkijos Respublika

Karas su Lenkijos Respublika

Karas su lenkais vyko nuo 1919 m. pavasario iki 1920-ųjų vėlyvo rudens. 1920 10 07 Suvalkuose Lietuvos ir Lenkijos įgaliotosios delegacijos pasirašė paliaubų sutartį, kuri turėjo įsigalioti spalio 10 d. Ja tarp abiejų valstybių buvo nustatyta demarkacinė linija, pagal kurią Vilnius atiteko Lietuvai.

Skaityti
Karas su Rusijos FSR

Karas su Rusijos FSR

1918 12 12 Rusijos kariuomenė priartėjo prie Lietuvos. Lietuvą puolusias rusų bolševikų pajėgas sudarė trys divizijos, iš viso apie 20 000 karių. Lietuviai turėjo apie 3000 dar neapmokytų savanorių. Į priešo rankas pateko net du trečdaliai Lietuvos terito

Skaityti