·

Medžioklė

·

Laukinių žvėrių priežiūra ir jų medžiojimo teisė priklausė žemės valdytojui. Medžioklės priežiūrą turėjo vykdyti policija, miškų administracija, viršaičiai ir seniūnai. Medžiotojai turėjo gauti liudijimą ir leidimą laikyti ginklą. 1922 m. įsteigta Medžioklės ir žūklės draugija. 1930 m. įkurta Laukinių gyvūnų ir paukščių globos draugija.


Medžioklė.
705 pav. Ltn. Alfonsas Baniulis su nušautu kiškiu.1920−1923 m.

706 pav. Po seniūnijos vilkų medžioklės. Pirmas iš kairės−urėdas A. Sakalauskas.
XX a. 4−asis dešimtmetis.

708 pav. Kariškis su nušauta lape. 1919 m.

711 pav. Medžiotojų rikiuotėšalianušautų žvėrių.XX a. 3−4−asis dešimtmetis.

714 pav. Mežiotojai su nušautais dviem šernais. XX a. 3−4−asis dešimtmetis.