·

Melioracija

·

1919 m. pradėti vykdyti melioracijos darbai. 1921 12 20 priimtas pirmasis įstatymas, kuris 1924 05 17 buvo pakoreguotas. 1930 04 16 buvo paskelbtas antrasis melioracijos įstatymas, veikęs iki 1940 m.
1920–1937 m. valstybė melioracijos darbams iš viso išleido daugiau kaip 40 000 000 Lt, valstybinėms žemėms sausinti išleido 3 704 000 Lt ir laikinai panaudojo 421 000 Lt melioracijos kreditų už neatliktas prievoles. 

 

Per tą laikotarpį nusausinta drenažu 9 950 ha, grioviais – 406 700 ha, iš viso – 416 650 ha. Buvo pastatyti 2 562 tiltai, išvelėnuota 8 568 000 m3 iškastų griovių ir upių (bendras ilgis – 16 800 tūkst. km.) šlaitų. IV dešimtmetyje buvo apie 2 500 000 mln. ha dirbamos žemės ir apie 1 500 000 ha kitų žemės ūkiui naudojamų plotų, taigi iš viso apie 4 000 000 ha žemės ūkio naudmenų.


695pav. Upės vagos tvarkymo darbai Vabalninko apylinkėje.XX a. 3−4−asis dešimtmetis.
696pav. Seiros upės vagos tvarkymo darbai. Leipalingis. 1935 09 05.
697pav. Ringuvos kanalo kasimas.XX a. 3−4−asis dešimtmetis.
699pav. Melioracijos griovio kasimas.XX a. 3−4−asis dešimtmetis.